späť na úvodnú stránku               Interaktívna tabuľa

V našej škole používame dve interaktívne tabule SMART Board a STAR Board. Veľa užitočného materiálu nájdete na webovej stránke:  www.veskole.cz - je to portál na podporu interaktívnej výučby. Tiež si tu môžete stiahnuť softvér SMART , napr. prehliadač aplikácií vytvorených pomocou SMART Notebook, ktorý umožňuje využitie týchto výukových objektov.

Na tomto portáli patria k najaktívnejším prispievateľom učitelia zo ZŠ Jarní v Orlové. Na ich webe nájdete na stiahnutie veľké množstvo kvalitného materiálu na vyučovanie na 1. stupni: www.zsjarni.org

Ak chcete otvárať príspevky, musíte mať nainštalovaný softvér k interaktívnej tabuli SMART Board -SMART Notebook.

Je ho možné stiahnuť na www.smarttech.com

Ročník Tágy (kľúčové slová) Predmet Stiahnuť
1. Numerácia do 6  (porovnávanie, číselný rad, geometria) Matematika

(v PowerPointe)

3. What is this?     

(things, animals, clothes, parts of the face, parts of the body)

Anglický jazyk
4. Zábavná matematika       Príspevok som preložila z češtiny so súhlasom autorky Oľgy Žákové z Českej republiky.              Matematika
3. Opakovanie vybraných slov  (túto prezentáciu nájdete u mňa v sekcii Slovenský jazyk, ale tu je upravená na interaktívnu tabuľu, je spracovaná v programe PowerPoint) Slovenský jazyk

 Metodický list

 
1. Červená čiapočka

(obrázková osnova, labyrint)

Slovenský jazyk, čítanie
4. Elektrický obvod      (opakovanie učiva pomocou dvoch úloh, vhodné na preverenie vedomostí) Prírodoveda
1. Numerácia do 10, geometrické tvary, rozdelenie celku na časti Matematika
1. Numerácia do 5              Príspevok som preložila z češtiny so súhlasom autorky Oľgy Žákové z Českej republiky. Matematika